nedjelja, 27. svibnja 2018.

Pazim dok pišem – Milutin Cihlar Nehajev: »Bijeg«

Sjećate li se opisa Rijeke iz Nehajevljeva romana?
Milutin Cihlar Nehajev književnik je iz Senja. Učenicima je najpoznatiji po svojem romanu Bijeg. Djelo o nastavniku Đuri Andrijaševiću još je jedno u nizu hrvatskih klasika o neuspjehu intelektualca u našoj sredini. 

Bismo li voljeli dobiti Nehajevljev Bijeg kao temu eseja? Na ovoj se stranici, kao i inače, bavimo mogućim jezičnim problemima koji bi nas tada mogli snaći.

O autoru
Čuvenome Senjaninu Nehajev nije pravo prezime, no svejedno ga pišemo velikim slovom. Nazvao se tako prema poznatoj senjskoj građevini: Tvrđavi Nehaj. U Hrvatskome pravopisu navode se različiti oblici pisanja tvrđava. Naime, uzimaju se u obzir izvorni zapisi; tvrđava Šubićevac, primjerice, piše se drukčije od Tvrđave Nehaj (Usp. Jozić 2013: 446). Nemojmo zaboraviti da kosa slova u navedenom slučaju podrazumijevaju navodnike u rukom pisanom tekstu.

Budući da je autor iz Senja, trebalo bi znati i sljedeće oblike: senjski, Senjaninov i Senjanin. 

S njegovim bi dodanim prezimenom također moglo biti određenih problema. Ono u genitivu glasi: Nehajeva, a posvojni je pridjev: Nehajevljev.

Književno razdoblje i stil
Autor pripada hrvatskoj moderni. Već smo odavno naučili da književna razdoblja pišemo malim početnim slovom. To nam više neće predstavljati nikakav problem.

A kako je naš književnik pisao? Pripovijedanje u romanu većim je dijelom u trećem licu, s time da su dnevnik i pisma, naravno, u prvome. Vrste pripovijedanja, baš kao i manje brojeve, bilježit ćemo slovima (prvo lice jednine, treće lice jednine). Neki od ključnih pojmova jesu i defabularizacija retrospekcija. Jesmo li ih dosad točno pisali?

Književno djelo
Uz naslov romana valja znati i podnaslov: Povijest jednog našeg čovjeka. 

Kako se deklinira ime glavnoga lika? Genitiv jednine jest Đure (V. Babić, Finka i Moguš 1996: 211). Posvojni je pridjev, prema tome, u nominativu Đurin. A kako bi glasio, primjerice, dativ? Đurinu.

Još ponešto
Glavnoga bismo lika u svojem eseju mogli uspoređivati s brojnim prethodnicima. S nekima je dijelio više zajedničkih crta, a kod nekih ih je znatno teže naći. Uglavnom, bilo bi dobro prisjetiti se kako se pišu imena ostalih poznatih likova, npr. Rodion Romanovič Raskoljnikov (Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin i kazna), Eugène de Rastignac (Honoré de Balzac: Otac Goriot), prijan Lovro (August Šenoa: Prijan Lovro) ili Đuro Martić (Janko Leskovar: Misao na vječnost).

Što bi nam još od riječi koje rjeđe koristimo moglo zatrebati? Malograđanština, malograđanski, malograđanin, malograđani...

(Slijede se pravopisna pravila iz Institutova Hrvatskoga pravopisahttp://pravopis.hr/rjecnik/.)

INFOPULT
– Hrvatski pravopis. 2013. Ur. Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. http://pravopis.hr/rjecnik/ (pristupljeno 27. svibnja 2018.; navođenje u tekstu iz tiskanoga izdanja).
– Babić, Stjepan; Finka, Božidar; Moguš, Milan. 1996. Hrvatski pravopis. Školska knjiga. Zagreb.

nedjelja, 6. svibnja 2018.

Pazim dok pišem – Antun Gustav Matoš (poezija)

Kakvo je to ubavo cvijeće?
Antun Gustav Matoš autor je poznatih novela, putopisa, eseja i pjesama. Njegova smo djela čitali u trećemu razredu. Ako se pred nama budu našli njegovi stihovi i zadatak o vezanome tekstu, što bi nas moglo zbuniti?

O autoru
Riječ je o književniku koji je rođen u Tovarniku. Navedeno se mjesto nalazi u Srijemu (valja znati napisati: Srijem, Srijemac, Srijemčev, srijemski). Ipak, veći je dio života proveo u Zagrebu, a na njega je utjecao i život u drugim europskim gradovima, posebice Parizu.

Književno razdoblje i stil
Matoš je središnja ličnost hrvatske moderne, a njegove su pjesme impresionističke i simbolističke. Na njega su utjecali francuski modernisti. Nije li tako? Sve te pojmove pišemo malim slovom.

Što je s Edgarom Allanom Poeom i Charlesom Baudelaireom, njegovim velikim uzorima? O romantičaru smo Poeu već pisali, a iz prezimena autora Cvjetova zla, francuskoga modernista, možemo izvesti sljedeće oblike: Baudelairea (genitiv), Baudelaireov (posvojni pridjev), bodlerovski (u njegovu stilu).


Književno djelo
Matoš je napisao mnogo pjesama. Neki su od poznatijih naslova Djevojčici umjesto igračke, Mladoj Hrvatskoj, Notturno, 1909., Utjeha kose, Jesenje večeSrodnost... Iz navedenih ćemo djela izdvojiti one riječi koje bi mladome čitatelju mogle biti nepoznate.

Djevojčici umjesto igračke
Gledaš me k'o grle – gledaš me kao malena grlica

Mladoj Hrvatskoj
mi, nimfolepti, skladno osjećajmo – misli se na nas koje su nimfe zaludile (pripazite: zaludjeti i zaluditi)

Notturno
notturno – riječ je o noći, tako nazivamo umjetnička djela koja se bave noćnim ugođajem (nokturno)

1909.
suha kao prut – suha kao šiba, ogoljena
na uzničkome zidu – odnosi se na zarobljenike
jer vidjeh negdje ladanjski taj skut – lirskome je subjektu poznat donji dio seoske haljine
Za volju ne znam kome, žbir u uzama – agent ili uhoda u okovima, osoba izvršava naredbe nepoznate osobe

Utjeha kose
u agoniji svijeća – čini se kao da svijećama prijeti smrt i bore se za svoj život

Jesenje veče
lisjem suhijem, mrakom gluhijem – arhaični oblici u instrumentalu

Srodnost
drobni đurđic – sitna đurđica
cvjetić ubavi – krasan cvjetić

Još ponešto
Zasigurno će vam trebati i oblik matoševski. Ta se riječ, kao i bodlerovski, piše malim početnim slovom.

(Značenje riječi utvrđeno je prema Hrvatskome jezičnom portalu: http://hjp.znanje.hr/, usporedite i pročitajte detaljnije. Slijede se pravopisna pravila iz Institutova Hrvatskoga pravopisahttp://pravopis.hr/rjecnik/.)

INFOPULT
– Hrvatski jezični portal. http://hjp.znanje.hr/ (pristupljeno 6. svibnja 2018.).
– Hrvatski pravopis. 2013. Ur. Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. http://pravopis.hr/rjecnik/ (pristupljeno 6. svibnja 2018.).
– pjesme Antuna Gustava Matoša