nedjelja, 2. listopada 2016.

Bjelina

A. P. Čehov
Na bjelinu, odnosno razmak, često zaboravljamo u računalno pisanome tekstu. U Hrvatskome pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje tom je pravopisnom znaku posvećena znatna pažnja. Bjelinu ne bismo smjeli zaboraviti, primjerice, kod pisanja datuma (2. 10. 2016.), inicijala (A. P. Čehov) ili crtice (12 – 18).

INFOPULT
Hrvatski pravopis. 2013. Ur. Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 83–85.

subota, 1. listopada 2016.

Izvan- ili van-

Izvanučionička nastava u Rijeci
Trebamo li koristiti prefiks van- ili izvan- kada govorimo o stanovnicima drugih planeta ili nastavi koja se ne provodi u školi? Je li ispravno napisati vanučionička ili izvanučionička nastava, vanzemaljci ili izvanzemaljci.

U priručniku Hrvatski na maturi Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (http://matura.ihjj.hr/leksik.html) piše kako imenice i pridjevi s prefiksom izvan- imaju normativnu prednost. Prema tome, ispravno je reći da smo tijekom izvanučioničke nastave upoznali Rijeku ili da smo jučer raspravljali o postojanju izvanzemaljaca.

INFOPULT
– Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2016. Hrvatski na maturi. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 72. str. (mrežno izdanje)