petak, 6. veljače 2015.

Svijetlo/svjetlo

Noćna svjetla
Često u pisanju dolazi do miješanja pridjeva svijetlo i imenice svjetlo. Pravilno je napisati svijetla haljina i crveno svjetlo na semaforu.

U komparativu svijetla haljina postaje svjetlija, a u superlativu najsvjetlija. Naime, u komparativima  i superlativima pridjeva nikada ne pišemo –ije.

Problem nastaje u pisanju riječi poput svjetloplav/svijetloplav. Oblik svijetloplav ispravan je prema Hrvatskome pravopisu Babića, Finke i Moguša, a svjetloplav prema Hrvatskome pravopisu iz 2013., koji se nalazi na popisu literature za državnu maturu. Uz navedeni je oblik moguće pisati i svijetlo plav.

Pogreške se javljaju i u pisanju sljedećih riječi: svjetlost (imenica), svijetleći (gl. prilog sadašnji) i svjetleći (pridjev).

INFOPULT
Hrvatski pravopis. 2013. Ur. Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
Babić, Stjepan; Finka, Božidar; Moguš, Milan. 1996. Hrvatski pravopis. Školska knjiga. Zagreb.