srijeda, 17. prosinca 2014.

Google i Yahoo

Hoćemo li imati pristup internetu?
Nazivi popularnih internetskih tražilica Google i Yahoo (nominativ) u genitivu glase: Googlea i Yahooa. Yahoo se u instrumentalu piše: Yahoom; u hrvatskome jeziku, naime, ne bilježimo tri ista glasa (nepravilno je napisati: Yahooom). Posvojni su pridjevi za navedene riječi: Googleov i Yahoov. Navedene nazive nije potrebno kositi (u ovome je tekstu tako napisano radi preglednosti) niti stavljati pod navodnike.

INFOPULT
Hrvatski pravopis. 2013. Ur. Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.