ponedjeljak, 22. rujna 2014.

Vrata

Nad vratima hotela
Imenica vrata ima oblik samo za množinu (pluralia tantum) i srednjega je roda. Deklinira se na sljedeći način: N vrata, G vrata, D vratima, A vrata, V vrata, L vratima, I vratima.

U književnosti se često koristi arhaizam dveri, imenica ženskoga roda koja, također, ima samo množinski oblik.

INFOPULT
Vrata. Hrvatski jezični portal.
Dveri. Hrvatski jezični portal.

petak, 12. rujna 2014.

Prefiksoidi (eko-, solo-, video- itd.)

Čime se bave astrofizičari?
Prefiksoidima tvorimo nove riječi u hrvatskome jeziku. One se pišu bez spojnice, primjerice: astrofizičar, autoškola, aviokarta, diskoklub, soloigrač, ekoselo, ekstradobit, enogastroponuda, eurozona (razg.), fotorevija, infopult, kriptodepresija, kvazidemokrat, superbaka (razg.), turbofolk, ultrabogat, videodistribucija, zoofarma, žiroračun…

INFOPULT
Hrvatski pravopis. 2013. Ur. Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

nedjelja, 7. rujna 2014.

McDonald's i Coca-Cola

Jučer sam bio u McDonald'su.
Naziv lanca brze prehrane McDonald's u genitivu glasi: McDonald'sa, a  posvojni pridjev: McDonald'sov. Popularno gazirano piće Coca-Cola u genitivu se piše: Coca-Cole, a posvojni je pridjev: Coca-Colin. Navedeni se nazivi ne pišu kosim slovima (u ovome je tekstu tako napisano radi preglednosti) niti stavljaju pod navodnike.

INFOPULT
Hrvatski pravopis. 2013. Ur. Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

utorak, 2. rujna 2014.

Drvo

Imenica drvo ima dva značenja. Može se odnositi na stablo ili na građu koja se dobiva njegovom obradom. Do problema dolazi jer se deklinira na različite načine, ovisno o značenju.

Sakrio se iza drveta.
drvo (stablo) 
– jd. N drvo, G drveta, D drvetu, A drvo, V drvo, L drvetu, I drvetom
– mn. N drveta, G drveta, D drvetima, A drveta, V drveta, L drvetima, I drvetima
– zbirna imenica: drveće

drvo (građa) 
– jd. N drvo, G drva, D drvu, A drvo, V drvo, L drvu, I drvom
– mn. N drva, G drva, D drvima, A drva, V drva, L drvima, I drvima
– zbirna imenica: drvlje

INFOPULT

– Šćuric, Dejana. 2013. Od drveta do drva. Bujica riječi. .
Drvo. Hrvatski jezični portal.